Kulcslyuk a transzgenerációs traumára és a sémákra

A Kulcslyuk Kiadó mint a Nyitott Akadémia pszichológiai témájú könyveinek kiadója számos, a transzgenerációs traumát is érintő kötetet adott ki az elmúlt évek során, melyek közül a legújabb Mogyorósy-Révész Zsuzsanna és Vaskor Gréta közös munkája, a Kinek a sorsa? A kötet szerzői egy izgalmas vállalkozás keretében kapcsolták össze a meseterápia és a pszichológia hídjait, s igyekeztek rávilágítani a mindenki által jól ismert motívumok, értékek és örökölt sebek hátterére, értelmezve azokat életünk napjaira. A könyvről részletesebben a Könyv és más Zsuzsijával közös miniturnénk utolsó állomásán fogok írni, extraként viszont addig is elhoztam nektek egy válogatást a kiadó azon könyveiből, melyek konkrétan a transzgenerációs traumát, illetve az öröklött mintázatokat veszik górcső alá.

Mogyorósy-Révész Zsuzsanna – Vaskor Gréta: Kinek a sorsa?
Kulcslyuk Kiadó, 2023, 428 oldal

A következő válogatás természetesen nem teljes, a kiadó kiadványait az alábbi linkre kattintva találhatjátok meg. A következőkben a könyvek borítóját, kiadási adatait és a fülszövegét vagy annak részletét találjátok. Az összeállítás 2021-2023 között megjelent köteteket fog össze, a végén pedig egy szintén érdekenek ígérkező előrendelhető könyvet is csatoltam.

Joanne Barron, Lynne Friedmann-Gell: Örökölt sebeink gyógyítása (2023, 234 oldal, fordította: Károlyi Juli)

A transzgenerációs öröklődés témáját jó ideje óriási érdeklődés övezi, és sokakban ébred vágy, hogy felfedezzék: vajon jelenlegi problémáik valóban a jelenhez tartoznak-e, vagy a múltban, a családtörténetben gyökereznek? Bár az általános információk ma már könnyen hozzáférhetők, amikor a személyes családi örökség felderítésére – és főként átdolgozására – kerülne sor, a legtöbben tanácstalanná válnak. Hogyan fogjanak bele egyáltalán? Miként szerezzék meg a szükséges információkat, és azokat hogyan értelmezzék, kössék össze az aktuális helyzetükkel? A megszerzett ismeret pedig akár nyomasztó teherré is válhat, ha nem tudják, mit kezdjenek vele. Hiszen ez a tudás nem akkor hasznos, ha valaki arra jut belőle, hogy eleve elrendelt sorsa van, amelyet muszáj beteljesítenie, bármilyen borzalmas legyen is az. Hanem akkor, ha úgy tekint rá, mint amin tudatosan változtathat. Utóbbi persze nem gyors és nem is könnyű folyamat – de lehetséges.A transzgenerációs örökség felderítésére és átdolgozására a legjobb lehetőség az egyéni terápia. Ez a könyv azt nem helyettesíti, de mindaddig elkíséri az olvasót a felfedezés és a gyógyulás útján, ameddig csak önállóan, megfelelően képzett segítő szakember nélkül, biztonságosan el lehet jutni. A kifejezetten a traumafeldolgozás területére specializálódott amerikai klinikai szakpszichológus szerzők értékes információk és eszközök sokaságát adják a kezünkbe, amelyek segítségével feltérképezhetjük és átdolgozhatjuk saját örökségünket.

Birtalan Balázs, Mátai Tamás: Életmintázatok (2023, 233 oldal)

Szeretnénk változtatni azon, ami rosszul működik az életünkben, ami ismételten fájdalomhoz, kudarchoz vezet – de… valahogy nem megy. Mintha valami nem engedné. Hiába látjuk, hogy így nem jó, hiába próbáljuk akár máshogy csinálni, mindig valami hasonló sül ki a dologból. (Esetleg a szöges ellentéte – de ha a viszonyítási pont ugyanaz, akkor ez még mindig nem szabadság.) Ha ilyesmit tapasztalunk, gyaníthatjuk: valamilyen séma működik bennünk. A maladaptív sémák olyan önsorsrontó mintázatok, amelyek a korai fejlődés során kezdenek kialakulni, és – ha nem kezdünk velük semmit – egész életünk folyamán ismétlődnek. Boldogtalanságunk mintázatává válnak.Szerencsére a sémákkal lehet mit kezdeni, ám ehhez előbb meg kell értenünk, pontosan miről is van szó és mi a változtatás útja.A 2016-ban elhunyt Birtalan Balázs íróként, költőként és terapeutaként is különleges tehetségű és érzékenységű ember volt. Tudományos igényű, ám a laikusok számára is könnyen érthető és élvezetes írásaival igazán közel tudott hozni egy-egy pszichológiai témát az olvasókhoz. A sémákról, a sématerápiáról tőle lehetett először a széles nyilvánosságnak szóló magyar nyelvű írásokat olvasni, amikor még csak külföldi szakirodalom volt elérhető a témában. Ám a 18-ból csupán 10 séma leírását tudta befejezni – munkáját félbeszakította súlyos betegsége és 46 éves korában bekövetkezett halála. Ebben a könyvben a félbemaradt mű végre teljessé válik: Birtalan Balázs társa, Mátai Tamás pszichológus írta meg, fejezte be mindazt, amire Balázsnak már nem maradt ideje. Az eredmény egy végtelenül érdekes és szórakoztató, helyenként szubjektív, ám rendkívül informatív kötet, melynek célja, hogy bevezesse az olvasót a sémák világába, és életszerű példák segítségével rámutasson rejtett működésmódjaira. Abban, hogy az írások sématerápiás szempontból ma is kellően naprakészek legyenek, szakmai lektorként Bálint Andrea kiképző sématerapeuta közreműködött.

Tóth Erzsébet Fanni, Vibók Ildi: beszÉLJ! (2021, 152 oldal)

Mindannyiunknak van családi története. Általában tudjuk is a főszereplők nevét legalább a dédszülőkig visszamenőleg, de csak kevesen látjuk összefüggéseiben, hol és hogyan jelenik meg az ősök sorsa a mi mindennapi döntéseinkben. Milyen mintákat kaptunk örökül, és mi mit adunk tovább? Amikor vesszük a bátorságot, hogy beleássuk magunkat saját családunk történetébe, könnyen járatlan utakon találhatjuk magunkat. A tankönyvekben leírt történelem és a nagyszüleink sokszor elismételt ifjúkori kalandja ugyanis általában köszönőviszonyban sincs egymással. Azt pedig csak nehezen ismerjük fel, miként hat a mi 21. századi életünkre a velünk és bennünk élő múlt. Tóth Erzsébet Fanni pszichológus, traumakutató és Vibók Ildi író közös könyve épp ezt a fontos láncszemet illeszti a folyamatba – egy gyerek perspektívájából meséli el egy csehszlovákiai magyar család történetét a huszadik század legviharosabb éveiben. S ennél többet is tesz: kérdéssorokkal és játékos feladatokkal segíti, hogy mélyebben megismerhessük saját családunk történetét, szókészletet és eszközöket adva ahhoz, hogy hozzáfoghassunk a mélyen gyökerező titkok, elvárások, kudarcok, előítéletek, megbánások és újrakezdések feltérképezéséhez. Ahogy a könyvben a nagymama meséje kalanddá simítja a megpróbáltatásokat, a szakember kérdéssorán végighaladva úgy szelídíthetjük meg mi is az évtizedek óta családi titokként velünk élő démonainkat.

Vágyi Petra: Sémáink fogságában (2021, 298 oldal)

Talán már felfigyeltünk arra, hogy az életünkben vannak bizonyos kellemetlen, önsorsrontó ismétlődések. Egyes helyzetek – mintha csak benyomnának rajtunk egy piros gombot – automatikus folyamatot indítanak be: visszatérő gondolatokat ébresztenek bennünk, ezektől rossz érzéseink támadnak, melyek hatására mindig hasonlóan cselekszünk, pedig már sokszor megtapasztaltuk, hogy viselkedésünk nem a kívánt irányba vezet. Ilyenkor egy sémavezérelt működést élünk át. (Sokszor erre nem is leszünk tudatosan figyelmesek, csak újra meg újra megtörténik velünk.) Nagyon valószínű, hogy nekünk is vannak sémáink, mert szinte mindenkinek vannak. A sémák – vagyis az életünkben ismétlődő, nemkívánatos mintázatok – mindig gyermek- és serdülőkorban alakulnak ki, kisebb-nagyobb mértékben sérült, kielégítetlen alapszükségletek nyomán. Ezek a sérülések és hiányok meghatározzák azt, ahogyan önmagunkra és a világra tekintünk, bizonyos területeken átszínezik, eltorzítják a valóságérzékelésünket. Amíg azonban erre nem reflektálunk tudatosan, addig a saját sémavezérelt gondolataink és érzéseink kétségbevonhatatlan igazságnak tűnnek számunkra. Újra meg újra hasonló helyzetekben találjuk majd magunkat, amelyekkel ugyanúgy próbálunk megküzdeni, mint ahogy gyerek- vagy kamaszkorunkban tettük. Ami azonban akkor és ott hasznos megoldás lehetett, az itt és most már hátráltat, tévútra visz minket. A sématerápia segít végiggondolni, hogy mit miért teszünk, lerakni az olyan meggyőződéseket és automatizmusokat, amelyek már nem szolgálnak minket, megérezni, hogy aktuálisan mire van szükségünk, és kitalálni, hogy azt hogyan is tudnánk elérni.

Kádár Annamária, Káplár Mátyás, Koltai Mária, Lukács Liza, Pál Ferenc (Feri atya), Szabó-Bartha Anett, Tóth Borbála, Tóth Erzsébet Fanni: Amikor a múlt jelen van (2023, előrendelhető)

Elmúlt. Régen volt, hónapokkal, évekkel, évtizedekkel ezelőtt történt. Még csak az sem biztos, hogy velünk, lehet, hogy valamelyik felmenőnkkel. De mégsem múlt el, hiszen nem sikerült magunk mögött hagyni. Ott van a gondolatainkban, az érzelmeinkben, az automatikus reakcióinkban, a választásainkban, a kapcsolatainkban. Ott van az ismétlődő tévedéseinkben és kudarcainkban, az önkorlátozó hiedelmeinkben, a magunkat és másokat romboló cselekedeteinkben. Dehogy múlt el, hiszen velünk és bennünk él ma is. Itt van a jelenben, minden létező következményével – és elemi erővel formálja a jövőt. Ez a kötet a lezáratlan múltról szól. Azokról a hajdani (saját vagy transzgenerációs) sérelmekről, amelyeket még nem sikerült feldolgoznunk, ezért változatos formákban mutatják meg magukat a jelenben: például traumatünetként, sémaként vagy kötődési zavarként. Arról a múltról, amelyről talán még fel sem ismertük, hogy milyen módon áll a jelen keservei mögött, vagy éppen szinte teljesen átvilágítottuk, hatásain mégsem sikerült változtatnunk. Mit tehetünk azért, hogy veszteségeinket végre el tudjuk gyászolni, és sebeink begyógyuljanak? Hogy a múlt ne bénító és örökös ismétlésre kényszerítő erőként legyen része a jelenünknek, és ne akadályozza, hogy szabadon alakítsuk a jövőt? A kötet szerzői – nyolc kiváló elméleti és gyakorlati lélektani szakember – ezekre a kérdésekre a maguk szemszögéből és tapasztalatai alapján igyekeznek választ adni.

Blogturné Klub

A Kulcslyuk Kiadó pszichológiai könyveinek sorozatába illeszkedően jelent meg nemrégiben Mogyorósy-Révész Zsuzsanna pszichológus és Vaskor Gréta meseterapeuta közös kiadványa. A Kinek a sorsa? klasszikus mesei motívumok és történetek mentén vizsgálja a transzgenerációs traumák megjelenését a történetekben, számos szempont mentén megvilágítva azokat. A Blogturné Klub két bloggere most miniturnéra indul a könyvvel, tartsatok velük és játékunkon meg is nyerhettek egy példányt a Kiadó jóvoltából.

A turné állomásai

11.15. Szembetűnő

11.17. Könyv és más

11.19. Szembetűnő

Nyereményjáték

A könyv – ahogy a fülszöveg is mutatja – a mesei, népmesei motívumok értelmezésén keresztül világít rá a transzgenerációs traumák, örökölt sebek jelenlétére, s segít azok megfejtésében. A miniturné nyereményjátékán így mi is a mesék birodalmába kalauzolunk titeket. Minden állomáson találtok egy-egy részletet valamely meséből. A feladatotok, hogy a mese címét beírjátok a Rafflecopter megfelelő sorába.

(Figyelem! A megfejtéseket elküldés után nem áll módunkban javítani. A nyertesnek 72 órán belül válaszolnia kell a kiértesítő e-mailre, ellenkező esetben új nyertest sorsolunk. A kiadó csak magyarországi címre postáz.)

A feladvány:

 a Rafflecopter giveaway

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük